Könyvtár

A DERKO könyvtár

 

Egy kis történeti áttekintő

 

Az 1960-as évektől iskolai könyvtárunk a főváros és kerület többi könyvtárához hasonlóan kissé alárendelt raktárként működött. Rendszerint sötét folyosók belakatolt szekrényeiben tárolták a kötelező és ajánlott olvasmányok példányait, amelyet heti 3-4 órában a tanulók kölcsön vehettek. A mi iskolánk könyvállománya tartalmában, minőségében, mennyiségében igen szegényes volt.

 

1977-től kikerült a folyosói zárt szekrényekből egy kis szertárba költöztetni a könyveket, de ide nem tudtak a gyerekek bejönni, mert a polcok elfoglalták a 4×4 m-es helyiséget.

 

1989-ben a fő épület alagsorába költöztettük a számában megnövekedett könyvállományt. Néhány évig barátságos kis fészek lett ez a hely a gyerekek számára is. A sötét helyiség ablakaiban azért mindig volt zöld növény, a kanapét és a foteleket szívesen koptatták a betérő nebulók. Aki csendben, a zeneszó nyugalmát élvezve olvasott, még teát is kapott. Egy szülőtől érkezett szamovár minden délután ott duruzsolt a kis könyvtárszobában. Délelőttönként könyvtári órákra is jöttek a főleg alsó tagozatos osztályok. A magyar órák egy részét is itt tartottam. Az otthonias berendezés, a technikai felszereltség, az egyre gyarapodó, érdekes könyvek vonzották a gyerekeket. A könyvtár egy izgalmas, barátságos, kreatív élettér lett. Legalább is így emlékeznek rá a régi diákok. Sajnos azonban egy jelentős beázás megpecsételte az alagsor állapotát. A nehezen száradó falak penészgombát termeltek. Költözni kellett tovább. Jelentős számú könyvet selejteztünk le.

 

Mégsem volt hiábavaló az eddigi küzdelem. A könyvtár a 90-es évek közepére már olyan műhellyé vált, amelyre minden „derkos” gyerek igényt tartott. A könyvtár a főépület legszebb termébe költözhetett (Köszönet Illés Jánosné, Emi néni döntésének!) Ez a gazdag mennyezeti díszítettséggel, szertárral rendelkező tágas tér már valóban igazi könyvtárként működhetett. Ráadásul olyan központi helyen van, amely a gyakori látogatást is motiválja a gyerekek körében. Így válhatott a könyvtár klubkönyvtárrá, amely a könyvek kölcsönzésén túl igazi találkozó és alkotóhely az iskola közössége számára. A külső jegyek szépsége még inkább elkötelezett az értékőrző és teremtő kihívásokra.

 

A Derko könyvtár színei

 

Mi minden folyik a falai között? Az immár több évtizedes múltja alapján könnyebb lenne elsorolni, hogy mi nem történt itt. Néhány különösen fontos, visszatérő vagy rendszeres programot azért megemlítenék.

  • Könyvtári órák során az átalakítható térben csoportos, kooperatív tanulás folyik, vagy épp a drámapedagógia elemeivel ötvözött játék. A technikai eszközök és az eszköz raktár segíti a foglalkozások változatosságát. A könyvek tematikus céllal a gyerekek kezébe kerülnek, vagy épp szabadon válogatnak a gyűjteményből.

  • Az 5-6. osztályok dráma órái is itt kapnak helyet. A 10-15 fős fél csoport számára éppen elegendő még a mozgásos helyzetgyakorlatokhoz is. De felhasználjuk a könyvtár minden adottságát a gyakorlatokhoz. Ha szükséges, árnyjátékot, kis színpadi produkciót is ki tudunk itt gyakorolni.

  • A könyvtár kényelmes moziként is működik, hiszen itt kapott helyet az iskola mozgóképgyűjteménye.

  • A könyvtári tevékenységek sorában előkelő helyet foglal el a gyerekek szépírói tevékenységének támogatása. Szívesen látnak neki számítógépen vagy vonalas papíron egy-egy fogalmazásnak, mesének. Előtte, közben, a végén segít egy kis korrekció, stílusgyakorlat. Ha jól sikerül az írás, viszontláthatják a gyerekek a Suliújság lapjain vagy egy pályázaton.

  • Alkalmi rendezvényeknek is helyet ad a könyvtár: versenyek, fogadások, találkozók színhelye. 25-30 fő befogadására alkalmas

  • Szakköröket is gyakran tartottunk itt az előző években, és remélhetően a jövőben is. (pl. dráma, életmód, könyvtárismeret)

  • Igyekeztem az évek során olyan játékokat összegyűjteni vagy készíteni, amelyeket itt a könyvtárban egyedül vagy párosával jól lehet csendben játszani. A gondolkodásfejlesztő, logikai, kapcsolatépítési, memória játékok nagyon népszerűek.

  • Mivel nincs az iskolában olyan klub, ahol a nagyobbak egymással szabadon találkozhatnak, a könyvtár gyakran ezt a hiányt is pótolja. Persze itt a kommunikálás szabályokhoz kötött. Nagyon jó érzés, amikor egy-egy konfliktus itt rendeződik, egy-egy gyerek itt ismerkedik meg egy másik osztályba járó iskolatársával, amikor érdeklődés szerint csoportosulnak, és lázas beszélgetésbe kezdenek pl. az ufókról.

  • A régi diákok be-betérnek a könyvtárba egy kis beszélgetésre, egy kis „visszaszeretésre”. Az is előfordul, hogy barátságok szövődnek a kisebbekkel. A párjaikat, gyerekeiket bekísérő „derkosokat” szívesen látom, érdekel a sorsuk.

  • Legfontosabb funkciója a délutáni nyitva tartás alatti kölcsönzés. Ez az alkalom a legszínesebb idő, hiszen a csendes olvasgatás kutatás közben annyi mindenre van lehetőség. A suttogásokon áthallatszó nagy „lélekcserék”, a rejtvényfejtés, a barangoló kutatás, a zenehallgatás, az iskolaújság készítése, a korrepetálás, a tanulópárok másnapra való készülése….mind-mind örömteli élménnyel röpíti az időt. A társasjátékok is előkerülnek a polcokról, egy-egy szituációjáték megnevetteti a többieket…stb.

 

Gyakran a teremben levő 15-20 fő más-másféle dolgot tesz komoly elmélyüléssel. Ebben tudok igazán gyönyörködni. A sokféle tevékenységi forma kisebb összeütközéseknek, fegyelmezetlenségnek is alapjául szolgál, de szerencsére sikerül mindig visszaállítani a harmóniát, mert ez a könyvtári létünk szükséges alapja.  Az évek során több pályázat, ösztöndíj segítette a könyvtári munka teljesebbé válását (pl : gondolkodásfejlesztés módszerei, múzeumpedagógia alkalmazása, módszertani gyűjtemény összeállítása, differenciált munkamódok gyűjtése és alkalmazása, olvasási kompetenciák próbája, empátiafejlesztés a kamaszkorban, a drámapedagógia és a könyvtár kapcsolata…stb.) A felvállalt programok inspirálták a könyvtári műhelymunkát.

 

A színes könyvtári élet személyes és személyfüggő. Fontos eleme a bizalom, a szimpátia, a SZERETET. Remélem, hogy amíg lesz DERKO, addig lesz DERKO könyvtár is.

M Sipos Klára

könyvtárostanár