Iskolánk története

 

image00005.jpg

Főépületünk a XX. század elejéről származik, akár műemlék is lehetne, művészi értékű színes üvegkupolájával, kovácsoltvas kapujával, gyönyörű lépcsőházi feljárójával.A telek, amelyen az iskola elterül egykor a Zay, majd a Zselinski család tulajdona volt. A grófi fogadóház gazdasági egységében alakította ki pesti műtermét, az 1920-30-as években a Zselinski családdal rokoni kapcsolatban álló Márk Lajos festőművész, több nemzetközi díj tulajdonosa, aki polgári ízlésű, belső meghitt hangulatokat kifejező festményeivel, grafikáival, karikatúráival művészetet értő széles közönséget vonzott magához. Az ő emlékét iskolánk által avatott emléktábla is őrzi a ház falán.

Ebben a régi épülettömbben kezdte meg működését 1961-ben egy napközis iskola. A kerületben lakó és napközis ellátást igénylő gyermekek kerültek ide.

 

image00013.jpg

1963-tól az iskola aktív részt vállalt az Országos Pedagógiai Intézet kísérletsorozatában, amely a gyerekek egésznapos foglalkoztatási lehetőségét vizsgálta. A kísérletként induló program hosszú időre meghatározta az iskola arculatát. Neve is megváltozott, 1966-tól EGÉSZNAPOS ÁLTALÁNOS ISKOLA lett. A mai iskolaotthonos rendszerhez hasonló egésznapos foglalkoztatás volt jellemző mind a 8 évfolyamon.

 

1972-ben, az országban az elsők között indult meg nálunk az angol nyelv általános iskolai oktatása. 1976-ban vette fel az iskola a DERKOVITS GYULA nevét.1990-től lett az iskola kötelező idegen nyelve az angol. A nyelvtanulást a Kid’s Club és a Teen’s Club foglalkozásai is segítették.1995-től bevezetésre került a számítástechnika oktatása.1970-től az épületeket fokozatosan felújították, korszerű tornateremmel, sportpályával lettünk gazdagabbak.

 

image00021.jpg

Az 1990-es években pályázat útján, a kollégák és gyerekek aktív közreműködésével parkosítottuk az udvart, a sportpálya gumiborítást kapott, fa játékokkal játszóudvart alakítottunk ki.2000 óta a dráma és néptánc oktatása is bekerült az iskola tantervébe, a 2004/2005-ben induló új helyi tantervünk pedig a számítástechnika oktatását az alsó tagozatra is kiterjesztette.

2005-ben,2008-ban elnyertük az ÖKO iskola címet. Tantervünkbe bekerült a környezettel való harmonikus együttélés és a környezetvédelem.

 

image00034.jpg

Az iskola oktató-nevelő munkáját segítik: az 1961 óta folyamatosan működő Szülői Munkaközösség (a szülőknek rendkívül aktív segítő munkájának óriási hagyományai vannak nálunk), az 1999-ben alakult Szülői Szervezet, az 1990-ben alakult Derkovits Alapítvány,

az 1993-ban alakult Iskolaszék.

Iskolánk ez évben 54 éves,  kiváló tanárokkal, iskolájukat szerető, visszajáró, sőt ma már iskolánkban tanító növendékekkel is büszkélkedhet.