Elsős leszek

 

beiratkozas-2017-04-20-21

vár-az-iskolaszülői-tájékoztató,elsős-tájékoztató,

jelentkezési lap 2017-2018

 

művész net.100

Budapest VI. Kerületi
Derkovits Gyula Általános Iskola
1068 Budapest,Városligeti fasor 4.
Tel./Fax: 3 428-542, 3 229-215
Igazgató: Hegedüsné Ócsai Mária

Iskolaismertető

Az alábbi iskolabemutató kisfilm 2011-ben készült:

Iskolánknak műemlék épület ad otthont. (Spitz-villa, később a Zay és a Zselinszki család tulajdona, hátsó épületünk Márk Lajos festőművész műterme volt.)

2011-ben 50 évesek lettünk. Ezalatt 10 éven át részt vettünk az Országos Pedagógiai Intézet „egésznapos foglalkoztatás” kísérlet-sorozatába, ennek értékes hagyományait, eredményes módszereit őrzi az alsó tagozaton működő iskolaotthonos rendszerünk.

Gyermekeink létszáma 300 körüli, 8 évfolyamon 12 osztállyal működünk.

Hétköznapjaink hangulatára jellemző a családias, szeretetteljes, nevelő légkör.

Tantestületünk a problémák iránti érzékenységet, a közösségépítést, a kultúra szeretetét és a munka megbecsülését tartja legtöbbre.

Nevelő-oktató munkánkban nagy szerepet kap:

–   a gyerekek személyiségének fejlesztése,

–   az angol nyelvtanulás, az informatikai képzés,

–   a művészeti és a környezeti nevelés, valamint a sportolás.

2005 óta ÖKO-iskola vagyunk, 2012-ben elnyertük az Örökös ÖKO – iskola, illetve 2009-ben az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola”, 2010-ben a „Madárbarát” iskola, 2014-ben a Mentoráló intézmény címet, ennek szellemében szervezzük programjainkat, mindennapi életünket, kirándulásainkat, táborainkat. Rendszeresen járnak osztályaink Dunabogdányba, erdei iskolába.

Néptáncot és drámát 1-6. osztályban, számítástechnikát 4. osztálytól tanítunk.

Mind tanulóinkat, mind tanárainkat széles választékkal várja könyvtárunk. Iskolánk énekkara és néptánc köre rendszeresen szerepel fővárosi, kerületi és iskolai rendezvényeken.

Igény és érdeklődés szerint sokféle tanfolyamot és szakkört működtetünk, versenyre, középiskolai továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokat szervezünk.

Heti rendszerességgel, korosztályonként sportköri foglakozásokat tartunk, kiemelten foglalkozunk a labdajátékokkal. Iskolai csapatainkat foci és kosár bajnokságokon indítjuk.

Aktív diákönkormányzatunk van. A DIÖK által szervetett programok élvezetessé teszik a DERKO – s diákéletet.

Hagyományos rendezvényeink: Iskolanap, Szüreti mulatság, Luca-napi vásár, DERKO családi sport- és egészségnap, egész napos kirándulások, Folk – nap, Művészeti Nap, Mestermunka kiállítás, és az ünnepkörökhöz kapcsolódó néphagyományokat felelevenítő programok, színvonalas iskolai ünnepélyek.

Kitüntetések, jutalmak: Derkovits Plakett a felnőttek, Derkovits Serleg a tanulók jutalmazására, valamint volt tanárunk által alapított „Szeretet-díj”.

Intézményünk a problémák iránti érzékenységet, a kultúra szeretetét, a hivatástudatot, és a munka megbecsülését tartja a legtöbbre.

Kiemelten fontosnak tartjuk céljaink elérése érdekében a szülők bevonását az iskolai élet minél több területébe. Széleskörű kapcsolattartási formákat működtetünk. A szülői kezdeményezésekre nyitottak vagyunk. Alapítványi bált, szombatonként Túrabakancs néven családi kirándulásokat szervezünk.

Programjainkon aktív szülői részvételnek örülünk.

Alsó tagozaton iskolaotthonos rendszerben oktatunk, az életkori sajátosságok figyelembevételével, a tanítási órák és a szabadidő arányos váltakoztatásával. Az osztályokat két tanító néni tanítja, az egyik a humán, a másik a reál tantárgyakat. Gyerekeink a tanító nénik felügyeletével és segítő részvételével a házi feladatot is elkészítik az iskolában. A foglalkozások 16.00, a szakkörök 17.00 óráig tartanak.

A tanév egy részében úszásoktatáson, korcsolyázáson is részt vesznek a gyerekek.

Felső tagozaton is 8-16 óráig szervezzük programjainkat. ½ 3 – 4 óráig osztályonként tanulószobai foglalkozást tartunk.

Iskolánk minden tanulójának napi háromszori étkezési lehetőséget biztosítunk.

Fakultatív délutáni foglakozásokkal színesítjük a gyermekek szabadidejét. Szülői támogatástól függően színház- kiállítás- múzeum-látogatást, állatkerti sétákat, kézműves- és sportprogramokat szervezünk.

Kötelező idegen nyelvünk az angol, törekszünk a beszéd centrikus oktatásra, 1-2. osztályban heti egy, 3. osztályban heti kettő, 4-ben heti 3, 5-8. osztályban pedig heti négy órában. Interaktív táblás nyelvi labor is segíti a gyermekek modern tanítását.

Két nyelvi labor és interaktív tábla is segíti az oktatást.

Számítástechnikát negyedik osztálytól tanítunk, bontott csoportokban. Fontosnak tartjuk az alkalmazásképes tudást. Ezt segíti korszerű számítógépparkkal rendelkező szaktantermünk.

A tanulási gondokkal küzdő gyerekek felzárkózását logopédus és pszicho-pedagógus végzettségű fejlesztő pedagógusok segítik.

A tanulás mellett sok színes programot szervezünk: kirándulások, iskolahét, erdei iskola, valamint ünnepekhez kapcsolódó rendezvények.

Diákönkormányzatunk, Szülői Szervezetünk és Iskolaszékünk aktívan működik, segíti munkánkat.

Támogatónk a Derkovits Alapítvány. (Közhasznú szervezet)

Tanítóink minden szeretetükkel és felkészültségükkel biztosítják az óvodából az iskolába való átmenet zökkenőmentességét elsőseink számára, melyet eddigi eredményeink, a tanulók és a szülők iskolánkhoz való ragaszkodása is bizonyít.

 

BEMUTATKOZÓ, ISMERKEDŐ PROGRAMOK

Minden gyermeket és szülőt szeretettel várunk! 

TÁJÉKOZTATÓ A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK

Szülői értekezlet:
2017. 02. 20.       (hétfő) 17 óra

„A” épületünk alagsorában

 

BEMUTATÓ ÓRÁK AZ ISKOLÁBAN

 A bemutató órákat a leendő elsős tanító nénik tartják. A hely szűke miatt csak a szülőket várjuk erre a programra.

2017. február 21.  kedd  2. a osztály és 2.b osztály
1. óra
8­- 8.25
Magyar

László Ágnes

Magyar

Visontai Erika

2. óra
8.35-9.00
Magyar

László Ágnes

Magyar

Visontai Erika

3. óra
9­.15- 9.40
Környezetismeret

Győryné G. Leonóra

Matematika

Telegdyné Kovács Ágnes

4. óra
9.50­- 10.15
Környezetismeret

Győryné G.  Leonóra

Matematika

Telegdyné Kovács Ágnes

 

VÁR A DERKO PROGRAM

Ismerkedés a tanító nénikkel, játékos délutánok péntekenként.

2017. február 24. és március 17. (péntek) 16 – 17 óráig

 

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK     A BEISKOLÁZÁSRÓL

 Elsősorban a VI. kerületben lakó gyermekeket vesszük fel. Felvételi nincs. Kerületen kívül lakó gyerekeket, a jelentkezők létszámától függően,a fennmaradó helyekre tudunk felvenni.

Jelentkezés menete:

A tájékoztatóhoz mellékelt  DERKO_Szándékfelmérői_lap_2017-2018  kitöltésével és leadásával lehet jelentkezni.

 Leadása a portán folyamatos.

A jelentkezőket a következő sorrendben vesszük fel:

 1. aki az iskola körzetében lakik,
 2. aki a kormányrendelet szerint különleges helyzetűnek minősül

„Különleges helyzetnek minősül, ha:

 1. a tanuló szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
 2. testvére az adott intézmény tanulója, vagy
 3. munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
 4. az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.”

 

A fennmaradó helyekre a felvétel a rendelet alapján sorsolás útján történik.

 

A sorsolásra meghívjuk az érintett gyermekek szüleit.

A beiratkozással kapcsolatos egyéb teendőkről, időpontokról keresse tájékoztatónkat az iskola hirdetőtábláján, honlapunkon vagy hívja iskolánk titkárságát!

 

Kedves Szülők ! Szeretettel várjuk gyermekeiket iskolánkba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

034897 Derkovits Gyula Általános Iskola Körzethatárok

1068 BUDAPEST, Városligeti fasor 4-6.

 

ANDRÁSSY ÚT páros oldal 92-132. páratlan oldal 87-129.

ARADI UTCA páratlan oldal 53-69.

BAJZA UTCA páros oldal 18-40. páratlan oldal 15-35.

DÉLIBÁB UTCA

DÓZSA GYÖRGY ÚT páros oldal 84-96.

KODÁLY KÖRÖND páros oldal 4 páratlan oldal 1.

LENDVAY UTCA páratlan oldal 1-27.

SZINYEI MERSE UTCA páratlan oldal 1.

MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA páros oldal 2-12. páratlan oldal 1-11.

BENCZÚR UTCA

FELSŐ ERDŐSOR páratlan oldal 1-15.

LÖVÖLDE TÉR páratlan oldal 3-5.

VÁROSLIGETI FASOR páros oldal 2-52.

RIPPL-RÓNAI UTCA páros oldal 2-12. páratlan oldal 1-13.

 

Tájékoztató az elsősök beíratásáról 

A beiratkozás még nem jelent felvételt. Az iskola a szülőket határozatban értesíti.

A jelentkezéshez a következő dokumentumok szükségesek:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (Ez egyetlen kártya, amelynek egyik oldalán a személyi azonosító, másik oldalán a lakcím igazolása található.)
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazoló iratok:
  • Óvodai szakvélemény
  • Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálati eredménye (ha van)
  • SNI-s tanuló esetén Szakértői Bizottság véleménye